فروش سنگ کوپ تراورتن کرم

درجه 1 تنی 500 هزار تومان

درجه 2 تنی 350 هزار تومان

درجه 3 تنی 200 هزار تومان

گلدانی 120 هزار تومان

فروش سنگ تراورتن کرم برشی  (اسلب)

درجه 1 متری 200 هزار تومان

درجه 2 متری 130 هزار تومان

درجه 3 متری 70 هزار تومان

عکسها از نمونه کوپ های تراورتن کرم و عکسهای سنگ های برش شده تراورتن کرم رزینگ شده و نشده


+ نوشته شده توسط معدن سنگ یزد در شنبه سوم اسفند 1392 و ساعت 19:57 |

فروش سنگ مرمریت کرم کرمان


تک کوپ صادراتی تنی 130000 تومان


تک کوپ داخلی تنی 100000 تومان


دو کوپ تنی 60000 هزار تومان


تک کوپ صادراتی به هر سایر دلخواه و اسلب بر و قله بر


 مقدار ده هزار تن کوپ سنک مرمریت کرم کرمان موجود میباشد


+ نوشته شده توسط معدن سنگ یزد در یکشنبه بیست و نهم دی 1392 و ساعت 12:59 |